| zdraví | cíl | cesta | motivace

proč chodit do práce? jak poznat úspěch? kolik vydělávat? co udělat pro pocit fain? 

Ve velké míře a častěji u zkušených profesionálů se setkávám s případy pracovní nespokojenosti v kontrastu s určitou pohodlností. Vystoupení z komfortní zóny, spojené zejména se sociálními jistotami, ale také z určitého stereotypu za cenu neznáma, není vůbec snadné. Člověk se tak postupně stává obětí průměrnosti, klesá psychická pohoda a s ní spojený stav fain. 

Říci NE zavedenému systému a začít zase něco nového budovat je jednodušší, pokud je stanoven nový cíl, zvolena správná cesta a existuje dostatečná motivace. 

Již od léta 2021 pomáhám lidem s diagnózou nerozhodnosti či nezřídka s pocitem vyhoření. Bavíme se o duševním zdraví, prioritách a motivaci. Řešíme rizika spojená se změnami ale i životní příležitosti. Pokoušíme se hledat cestu ze stereotypu, cestu k pohodě, a stavu fain. 


Iniciativa 4fain vznikla neformální poptávkou, nemá definované základy psychologie a mám ji zcela finančně neziskovou. 

Diskrétnost je přirozeně samozřejmostí. d!fain 4fain                   

Respektujte, prosím, možnost odmítnutí z jakéhokoli osobního či kapacitního důvodu.

zdraví

mentální a fyzické.

Zdraví je základ pro všechny jedince. Přání pevného zdraví je ukotveno v pozdravech mnoha kultur. Mentální zdraví, které však vychází také z toho fyzického, je mnohdy opomíjeno nejen ve firemních kulturách, ale i u jedinců samotných. Bází duševního a fyzického zdraví je práce na sobě samotném, což pro mnohé může být  klišé z příručky psychologa. Avšak ranní snídaně sezónního ovoce po ranním běhu před prací je už první dílek do celodenní zdravotní puzzle.

cíl

mít se fain

Svůj cíl by měla mít každá aktivita. Ten obecný, mít se fain, být veselý a plný energie musí podpořit ta správná cesta k němu. Myslím si, že univerzální správný životní cíl jako rada neexistuje. Dostatečný je ale i ten nejskromnější, typu: probudit se zítra alespoň stejně šťastný jako dnes. Mé cíle jsou také prosté. Mít se fain a mít co budovat. Smysluplné aktivity. Po štěstí z úspěchu mít plán na ty nové. Znovu je připravovat,  realizovat a zase se těšit z výsledků. 

cesta

zábavná a naplňující 

Cesta je cíl. Sdílím tento názor většiny optimisticky naladěných lidí. Vidina vytouženého cíle přes trnitou cestu mi není blízká. Proto se vždy zamýšlím nad možnostmi, jak se dostat k cíli tou nejzajímavější cestou. Ať už v práci, nebo v soukromém životě je, dle mého názoru, podstatné zvolit cestu k cíli obohacující, plnou zábavy a silných emocí. I když se mnohdy nepodaří  zvolit tu správnou, důležité je aby nebyla zbytečná. Dobrým měřítkem je úroveň pocitu radosti a štěstí.

motivace

zdraví

Peníze, moc, majetek a hlavně čas - tím se většina z nás motivuje. První zmíněné je zdroj požitků, ale i starostí a nakonec prostředek k udržení zdraví. Kdy je ještě peněz málo, kdy už je jich dost a jak to vybalancovat, neporadí nikdo. Domnívám se, že tou správnou motivací je kombinace všeho různého v čistě individuálních mírách, pro zajištění zdraví a štěstí sebe samého i nejbližší rodiny. A tím se dostáváme zase na začátek - duševní a fyzické zdraví je dostatečně silná motivace.