originální model partnerství, vždy na míru klienta

leader

Potřebujete transformovat společnost, změnit směr či reagovat na výraznou změnu na trhu? 

Výkon společnosti je za Vašim očekáváním, či za očekáváním Vašich akcionářů? 

Rozšiřujete podnikání a stavíte novou firmu ? 

Model spolupráce leader je postaven na detailním rozboru společnosti od lidských zdrojů, přes procesy až po výstupy k zákazníkovi. Stavba nové strategie a byznys plánu. Doporučení směru v závislosti na konkurenční prostředí na trhu, zákaznické potřeby a možnosti partnerských společností.  Klientem, zadavatelem a komunikačním partnerem je majitel / jednatel / gen. ředitel společnosti.

poradce

Čeká Vás generační obměna? 

Pracuje management Vaší společnosti v souladu se směrem Vašeho podnikání?

Přicházejí nové standardy zastoupení značky, potřebujete změnit myšlení vašich týmů? 

Partnerství ve formě poradce je určeno především pro práci s Vaším managementem. Typickým příkladem je změna politiky výrobce, nová konkurence či obměna části managementu, na kterou je zapotřebí flexibilně reagovat v celém spektru společnosti. Model je také zaměřen na pomoc s identifikací talentu a následnictvím. Určení slabých míst ve společnosti a podpora řešení.


konzultant

Kde můžete začít s digitalizací a zefektivnit proces?

Jak je na tom konkurence a kde je prostor pro inovace? 

Jak se odlišit, jaké služby prioritizovat?

Víte, že potřebujete něco změnit, ale potřebujete prokonzultovat jak. Model konzultant je určen pro jasně definované kroky a zaměřuje se na tvorbu implementace. Je také možné sjednat projekt řízení samotné implementace. V souladu s hodnotou difain jde vždy o originální a praktickou realizaci.